Akta grodzkie i ziemskie z czasow Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardyskiego we Lwowie w skutek fundacyi Alexandra hr. Stadnickiego, wydane staraniem Galicyjskiego Wydziaau Krajowego

Galicia. Wydzial Krajowy

Скачать

Akta grodzkie i ziemskie z czasow Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego Bernardyskiego we Lwowie w skutek fundacyi Alexandra hr. Stadnickiego, wydane staraniem Galicyjskiego Wydziaau Krajowego - Galicia. Wydzial Krajowy

Воспроизведено в оригинальной авторской орфографии издания 1868 года (издательство "Lwow W Drukarni Zakadu Narod. im. Ossoliskich").

Популярные книги из раздела